Ogłoszenia‎ > ‎

XII Przegląd Piosenki Religijnej pod hasłem „Śpiewajmy Panu” 26 X 2016

opublikowane: 28 paź 2016, 01:23 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy
26.10.2016 roku w kościele parafialnym w Prusach odbył się XII Przegląd Piosenki Religijnej pod hasłem „Śpiewajmy Panu”, zorganizowany przez katechetki Zespołu Szkół Publicznych w Prusach – Małgorzatę Banaszczyk, Krystynę Bazal i Grażynę Mazur. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych tradycji śpiewania pieśni i piosenek religijnych.
Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do konkursu zgłosiło się aż 132 uczestników, którzy wystąpili w 32 grupach (soliści, duety, zespoły).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom. Gratulacje dla laureatów i wyróżnionych. 

Dziękujemy sponsorom: p. Henrykowi Muszyńskiemu i p. W. Ławniczkowi.
Dziękujemy gminie Kondratowice, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Świetlicy Wiejskiej w Prusach.
Nagrody dla uczestników sfinansował Zespół Szkół Publicznych w Prusach oraz ks. proboszcz Krzysztof Romaniuk.
Organizatorzy szczególne podziękowania składają p. Jerzemu Ogonowskiemu.


LAUREACI 
1. Szkoły podstawowe
I miejsce – Aleksandra Brzuszkiewicz - Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
II miejsce – Schola dziecięca - Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Borku Strzelińskim
III miejsce - Maja Krawczyk - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
2. Gimnazja
I miejsce ex aequo
- Emilia Błasik - Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Strzelinie, 
- Weronika Pawłowska, Antonina Zakałek, Luiza Krzysztofczyk – Gimnazjum nr 2 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie
II miejsce – Zuzanna Charęza, Kornelia Krzysztofczyk, Zofia Konsencjusz, Julia Mikoda- Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Strzelinie
III miejsce - Zespół „Gwardia Prymusów” - Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO w Strzelinie
Wyróżnienie - Michał Palcer, Michał Michałkiewicz – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzelinie
3. Szkoły ponadginamazjalne
I miejsce – Aleksandra Czop – Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
II miejsce - Eliza Nowicka – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Strzelinie 
III miejsce – Paulina Wojtaszek – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 
w Dzierżoniowie
Wyróżnienie – Małgorzata Kwiędacz – Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.

Występy oceniało jury w składzie:
- Ks. Krzysztof Romaniuk - Proboszcz Parafii Prusy
- Ks. Kanonik Antoni Drwiła - Proboszcz Parafii Dobrzenice
- Ks. Wiesław Wawrzynów – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie
- Pani Maria Karakow – Przewodnicząca Rady Gminy Kondratowice
- Pan Aleksander Skorupski
- Pani Edyta Kocik.Comments