Ogłoszenia‎ > ‎

XI Przegląd Piosenki Religijnej (20 X 2015)

opublikowane: 20 paź 2015, 13:27 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy   [ zaktualizowane 21 paź 2015, 11:29 ]

Dnia 20.10.2015r. roku w kościele parafialnym w Prusach odbył się XI Przegląd Piosenki Religijnej pod hasłem „Śpiewajmy Panu”, zorganizowany przez katechetki – Małgorzatę Banaszczyk, Krystynę Bazal i Grażynę Mazur.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych tradycji śpiewania pieśni i piosenek religijnych oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci i młodzieży.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do konkursu zgłosiło się 74. uczestników, którzy wystąpili w 27. grupach (soliści, duety, zespoły).

W pracach komisji konkursowej brali udział: 

- Ks. Krzysztof Romaniuk - Proboszcz Parafii Prusy

- Ks. Kanonik Stanisław Włodarski – Proboszcz Parafii Biały Kościół

- Ks. Kanonik Antoni Drwiła - Proboszcz Parafii Dobrzenice

- Ks. Wiesław Wawrzynów – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie

- Pani Ewa Majewska - Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Prusach

- Pan Wojciech Bochnak – Wójt Gminy Kondratowice

- Pan Tadeusz Woszczak - Przewodniczący Rady Gminy Kondratowice

- Pan Aleksander Skorupski

- Pani Edyta Kocik.

 

LAUREACI

1. Szkoły podstawowe

I miejsce:       Zuzanna Kwiędacz - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

II miejsce:       Zuzanna Charęza – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach

III miejsce:     Aleksandra Brzuszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej.

 

Nagroda Specjalna Ks. K. RomaniukaZuzanna Kwiędacz - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

Wyróżnienia Ks. K. Romaniuka: TRIO – Zespół Placówek Oświatowych w Skoroszowicach, Aleksandra Brzuszkiewicz - Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej.

 

     2. Gimnazja

I miejsce ex aequo    Paulina Wojtaszek - Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej,     Emilia Błasik – Gimnazjum Nr1 im. Armii Krajowej w Strzelinie

II miejsce:        Oskar Dudek - Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej.

III miejsce:      Małgorzata Kwiędacz, Daria Hołyńska, Martyna Ilecka - Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach

Nagroda Specjalna Ks. A. Drwiły - Emilia Błasik – Gimnazjum Nr 1 im. Armii Krajowej w Strzelinie

Nagroda Specjalna Ks. S. WłodarskiegoOskar Dudek - Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej.

 

     3. Szkoły ponadginmazjalne

I miejsceEliza Nowicka – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Strzelinie

II miejsceDuet – Ola Dernowska i Amelia Gieża - Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Strzelinie

III miejsce - Duet „JA i ONA” - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

 

Poniżej zdjęcia z konkursu. 

Comments