Ogłoszenia‎ > ‎

Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolny 2013/2014

opublikowane: 30 wrz 2013, 23:02 przez SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy

Zarządzenie Nr 6/2013

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Prusach

z dnia 27.09.2013

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolny 2013/2014

 

Na podstawie § 5. ust.1  rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r.) z późniejszymi zmianami, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządów Uczniowskich zarządzam co następuje:

 

§ 1

Dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 są:

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach:

·        1 IV 2014 (dzień sprawdzianu po szkole podstawowej)

·         25 IV 2014 (egzamin gimnazjalny część językowa)

·         2 V 2014

·         20 VI 2014

W Gimnazjum Publicznym im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach:

·        23 IV 2014 (egzamin gimnazjalny część humanistyczna)

·        24 IV 2014 (egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza)

·        25 IV 2014 (egzamin gimnazjalny część językowa)

·         2 V 2014

·         20 VI 2014

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Comments