Podręczniki do religii w roku szkolnym 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA

  • Kl. 0 – Jesteśmy dziećmi Boga – Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 – AZ-03-01/10-KR-1/11, nr dopuszczenia1099/2011, autor: W. Kubik, wyd. WAM Kraków
  • Kl. I – W domu i rodzinie Jezusa – podręcznik + zeszyt ucznia – AZ-11-01/1-11, nr dopuszczenia 437/2009, autor: W. Kubik, wyd. WAM Kraków
  • Kl. II – Bliscy Sercu Jezusa – podręcznik + zeszyt ucznia – AZ-12-01/1-11, nr dopuszczenia 874/2010, autor: W. Kubik, wyd. WAM Kraków
  • Kl. III – Jezusowa Wspólnota Serc – podręcznik + zeszyt ucznia – AZ-13-01/1-1, nr dopuszczenia 875/2004, autor: W. Kubik, wyd. WAM Kraków
  • Kl. IV – Zaproszeni przez Boga – podręcznik + zeszyt ucznia – AZ-21-01/10-KR-2/12, nr dopuszczenia 1627/2012, autor: Zbigniew Marek, WAM Kraków (nowa wersja)
  • Kl. V – Obdarowani przez Boga– podręcznik + zeszyt ucznia – AZ-22-01/10-KR-5/13, nr dopuszczenia 675/2013, autor: Zbigniew Marek, Anna Walulik, WAM Kraków (nowa wersja)
  • Kl. VI – Przemienieni przez Boga– podręcznik + zeszyt ucznia – AZ-23-01/1-1, nr dopuszczenia 437/2004, autor: Zbigniew Marek, WAM Kraków

GIMNAZJUM

  • Kl. I – Szukam was - AZ-31-01/10-KR-1/11, nr dopuszczenia 1653/2011, autor: Władysław Kubik, WAM Kraków (nowa wersja)
  • Kl. II - Jestem z wami – AZ-32-01/10-KR-3/12, nr dopuszczenia 1962/2012, autor: Władysław Kubik, WAM Kraków (nowa wersja)
  • Kl. III – Jezus prowadzi i zbawia – AZ-33-01/1-11, nr dopuszczenia 726/2006, autor: Zbigniew Marek, WAM Kraków
Comments