Prawo‎ > ‎

Sprawdzian po szkole podstawowej


Jak zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi?


Uczeń zgłasza się na każdą część sprawdzianu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły tj. 1 IV 2015 (środa) na górnym korytarzu budynku w Prusach. Część I o godz. 8.45, część II o godz. 11.30

1. 0 ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali.   Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

2. Na sprawdzian uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

a) na część pierwszą - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz

b) na część drugą - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

3. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Pozostałe informacje dla zdających Informacje dla zdających.

Ċ
SP im. Bohaterów AK w Prusach Prusy,
17 mar 2015, 10:48
Comments