Prawo‎ > ‎

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Wychowania na rok 2012/2013

TYTUŁ

Numer dopuszczenia

oddziały

Poziom

Program wychowania przedszkolnego

ZSP/P/09

0a, 0b

Oddział przedszkolny

PRZEDMIOT

TYTUŁ

Numer dopuszczenia

Klasy

Poziom

Język Polski

Jutro pójdę w świat. Program nauczania j. polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

ZSP/SP/POL/12

4

SP

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego.

ZSP/SP/MAT/12

4

SP

Przyroda

Przyroda z pomysłem. Program nauczania przyrody dla II etapu edukacyjnego.

ZSP/SP/PRZ/12

4

SP

Zajęcia techniczne

„Jak to działa” program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI

ZSP/SP/TECH/12

4

SP

Zajęcia komputerowe

Program nauczania zajęć komputerowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

ZSP/SP/KOMP/12

4

SP

Język Angielski

Program nauczania j.angielskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

ZSP/SP/ANG2/12

4

SP

Historia i społeczeństwo

Program nauczani historii i społeczeństwa w szkole podstawowej.

ZSP/SP/HIST/12

4

SP

Plastyka

„Do dzieła”. Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

ZSP/SP/PLA/12

4

SP

Muzyka

Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

ZSP/SP/MUZ/12

4

SP

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach IV-VI szkoły podstawowej

ZSP/ DKOS-4014-35/02/2009

5,6

SP

INFORMATYKA

Informatyka 2000

ZSP/ DKW-4014-56/99/2009

5,6

SP

JĘZYK NIEMIECKI

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV - VI

ZSP/ DKW-4014-213/99/2009

5,6

SP

JĘZYK POLSKI

Język polski. Program nauczania

ZSP/ DPN-5002-03/08/2009

5,6

SP

MATEMATYKA

Matematyka z pulsem

ZSP/DKW-4014-138/99/2009

5,6

SP

PLASTYKA, MUZYKA

Sztuka (muzyka i plastyka)

ZSP/ DKW-4014-48/99/2009

5,6

SP

PRZYRODA

Przyroda

ZSP/ DKW-4014-55/99/2009

5,6

SP

TECHNIKA

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym

ZSP/ DKW-4014-19/02/2009

5,6

SP

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program wych. fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

ZSP/ SP/WF/10

5,6

SP

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program nauczania. Wychowania do życia w rodzinie. Życie i miłość.

ZSP/SP/WDŻ/09

5,6

SP

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej „Razem w szkole”

ZSP/SP/EW/11

1,2

SP

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Program edukacji komputerowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej „Razem w szkole”

ZSP/SP/EWK/11

1,2

SP

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej

ZSP/SP/EW/09

3

SP

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym

ZSP/SP/EWJA/09

1,2,3

SP

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania j. angielskiego w gimnazjum

ZSP/G/ANG/09

1,2,3

GIM

JĘZYK NIEMIECKI

Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum

ZSP/G/NIE/09

1,2,3

GIM

BIOLOGIA

Program nauczania „Świat biologii” w gimnazjum

ZSP/G/BIO/09

1,2,3

GIM

CHEMIA

Program nauczani a chemii w gimnazjum

ZSP/G/CHE/09

1,2,3

GIM

FIZYKA

Ciekawa fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum.

ZSP/G/FIZ/12

1

GIM

FIZYKA

Świat fizyki – program nauczania fizyki w gimnazjum

ZSP/G/FIZ/09

2,3

GIM

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA

Program nauczania geografii w gimnazjum

ZSP/G/GEO/09

1,2,3

GIM

HISTORIA

Program nauczania historii w gimnazjum

ZSP/G/HIS/11

1,2

GIM

HISTORIA

Historia. Program nauczania dla gimnazjum

ZSP/G/HIS/09

3

GIM

INFORMATYKA

Program nauczani informatyki w gimnazjum

ZSP/G/INF/09

1,2,3

GIM

MATEMATYKA

Matematyka z plusem

ZSP/G/MAT/09

1,2,3

GIM

MUZYKA

Program nauczania muzyki w gimnazjum

ZSP/G/MUZ/09

1

GIM

PLASTYKA

Program nauczani plastyki w gimnazjum

ZSP/G/PLA/09

1

GIM

JĘZYK POLSKI

Program nauczania j. polskiego dla III etapu edukacyjnego

ZSP/G/POL/09

1,2,3

GIM

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III gimnazjum

ZSP/G/WDŻ/09

1,2,3

GIM

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Zajęcia techniczne w gimnazjum

ZSP/G/TEC/10

1,2,3

GIM

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zajęcia artystyczne w gimnazjum – zajęcia plastyczne

ZSP/G/AR1/10

1,2,3

GIM

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zajęcia artystyczne w gimnazjum – zajęcia wizualno-teatralne

ZSP/G/AR2/10

1,2,3

GIM

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum

ZSP/G/WF/10

1,2,3

GIM

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum

ZSP/G/WOS/10

2,3

GIM

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Żyję i działam bezpiecznie – program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum

ZSP/G/EB/12

3

GIM

Comments