Programy‎ > ‎

SP Prusy - Szkoła Kompetencji Kluczowych

Wykaz zajęć dla uczniów wraz z projektowaną obsadą kadrową.

NR GRUPY

Zajęcia

Godzin na rok szkolny

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

Klasy

K/SPP/1

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

30

M. Krzesińska

2a

K/SPP/2

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

30

A. Niżyńska

3a

K/SPP/3

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

30

J. Kłysz

3b

K/SPP/4

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

30

R. Matusiewicz

4-5

K/SPP/5

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

30

M. Wójcik

6-7

K/SPP/6

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przyrody

30

A. Niżyńska

1-3

K/SPP/7

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przyrody

30

G. Mazur

4-5

K/SPP/8

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przyrody

30

H. Kłysz

6-7

K/SPP/9

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z   j. angielskiego

30

E. Milewska

3

K/SPP/10

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z   j. angielskiego

30

K. Orzechowska

4-5

K/SPP/11

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z   j. angielskiego

30

K. Orzechowska

6

K/SPP/12

Zajęcia rozwijające zainteresowania z z j. angielskiegoego

30

E. Milewska

1-2

K/SPP/13

Zajęcia rozwijające zainteresowania z z j. angielskiegoego

30

K. Orzechowska

3

K/SPP/14

Zajęcia rozwijające zainteresowania z z j. angielskiegoego

30

E. Milewska

4

K/SPP/15

Zajęcia rozwijające zainteresowania z z j. angielskiegoego

30

E. Milewska

6

K/SPP/16

Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki- koło zainteresowań

30

C. Słońska

1-3

K/SPP/17

Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki- koło zainteresowań

30

C. Słońska

4-5

K/SPP/18

Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki- koło zainteresowań

30

C. Słońska

6-7

K/SPP/19

Zajęcia rozwijające zainteresowania z obszaru matematyczno - przyrodniczego

30

M. Litwin

1-2

K/SPP/20

Zajęcia rozwijające zainteresowania z obszaru matematyczno - przyrodniczego

30

D. Ryba

3

K/SPP/21

Zajęcia rozwijające zainteresowania z obszaru matematyczno - przyrodniczego

30

R.Matusiewicz, H.Kłysz

4

K/SPP/22

Zajęcia rozwijające zainteresowania z obszaru matematyczno - przyrodniczego

30

R.Matusiewicz, A.Kurpik

5

K/SPP/23

Zajęcia rozwijające zainteresowania z obszaru matematyczno - przyrodniczego

30

M.Wójcik, GMazur

6-7

K/SPP/24

Warsztaty umiejętność uczenia się

30

Psycholog 1

1-3

K/SPP/25

Warsztaty umiejętność uczenia się

30

Psycholog 1

4-5

K/SPP/26

Warsztaty umiejętność uczenia się

30

Psycholog 1

6-7

K/SPP/27

Warsztaty umiejętność uczenia się

30

A. Bilska

1-3

K/SPP/28

Warsztaty umiejętność uczenia się

30

A. Bilska

4-5

K/SPP/29

Warsztaty umiejętność uczenia się

30

A. Bilska

6-7

K/SPP/30

Warsztaty kompetencji społecznych

30

D. Ryba

1-3

K/SPP/31

Warsztaty kompetencji społecznych

30

A. Niżyńska

4-5

K/SPP/32

Warsztaty kompetencji społecznych

30

M. Gargulińska

6-7

K/SPP/33

Warsztaty kompetencji społecznych

30

A. Niżyńska

1-3

K/SPP/34

Warsztaty kompetencji społecznych

30

M. Gargulińska

4-5

K/SPP/35

Warsztaty kompetencji społecznych

30

D. Ryba

6-7


Warsztaty kompetencji społecznych będą odbywały się w soboty. Każda grupa spotka się w dwie soboty w półroczu. 

 G
mina Kondratowice realizuje projekt „Szkoły Kompetencji Kluczowych w gminie Kondratowice”
Celem partnerstwa jest lepsze wykorzystanie potencjału szkół i wzmocnienie efektów realizacji projektu. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do uczniów 2 szkół podstawowych na terenie gminy Kondratowice, poprzez objęcie wsparciem w formie zajęć dodatkowych i specjalistycznych 181 uczniów (84K, 97 M) i 42 (38 K, 4 M) nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół, w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.
    Efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez 156 uczniów (73 K,83 M) i 36 nauczycieli (32 K, 4 M), podniesienie jakości kształcenia (m.in. poprzez doposażenie pracowni szkolnych), wzrost równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie gminy Kondratowice, wzrost indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Całkowita wartość projektu: 493 566,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 468 666,25 zł

Comments