Programy‎ > ‎

Warsztaty kompetencji społecznych - harmonogram i dowożenie

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy prowadzenie cyklu 4 sobotnich warsztatów (po jednej sobocie w miesiącu) z zakresu kompetencji społecznych. Zajęcia będą odbywały się w budynku w Prusach w godzinach od 8.30 do 14.10. Zapewniamy przywóz i odwóz uczniów. Zajęcia zorganizowano dla 6 grup uczniów. Zakwalifikowani uczniowie otrzymali szczegółowe informacje na temat zajęć (wysłano również informacje za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

Północ gminy

AN

MG

DR

Daty

K/SPP/33

K/SPP/34

K/SPP/35

17II, 17III, 7IV, 12V

Południe gminy

DR

AN

MG

Daty

K/SPP/30

K/SPP/31

K/SPP/32

24II, 24III, 14IV, 19V


 

Grupy

Grupy

K/SPP/33

K/SPP/34

K/SPP/35

K/SPP/30

K/SPP/31

K/SPP/32

Daty

Daty

17II, 17III, 7IV, 12V

24II, 24III, 14IV, 19V

Godzina

Wioska

Osoby

Godzina

Wioska

Osoby

7.50

Edwardów

2

7.55

Sadowice

2

8.00

Podgaj

7

8.00

Stachów

2

8.05

Karczyn

12

8.05

Czerwieniec

2

8.10

Białobrzezie

1

8.05

Kowalskie

1

8.15

Kondratowice

13

8.10

Żelowice

2

8.20

Prusy

X

8.15

Wójcin

1

8.25

Księginice

10

8.20

Zarzyca

2

8.30

Prusy

W

8.25

Janowiczki

7

8.30

Prusy

W

 

 

 

Godzina

Wioska

Osoby

8.00

Skała

1

8.05

Gołostowice

1

8.10

Górka

8

8.15

Prusy

X

8.20

Księginice

5

8.25

Rakowice

2

8.30

Prusy

W

 

Kompetencje społeczne są nieocenione zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym i każdy powinien je doskonalić. Kompetencje społeczne, to między innymi:

·         umiejętność motywacji;

·         znajomość zasad komunikacji niewerbalnej;

·         tworzenie pozytywnego nastroju;

·         świadoma autoprezentacja;

·         umiejętne prowadzenie rozmów (słuchanie, przetwarzanie informacji, przekonywanie, negocjowanie);

·         asertywność;

·         radzenie sobie z emocjami;

·         efektywne działanie w sytuacjach konfliktowych;

·         zarządzanie czasem;

·         radzenie sobie z porażką.

 

Bardzo prosimy o dopilnowanie, by dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach. Liczymy na państwa współpracę.


Comments