Przedmioty‎ > ‎Matematyczno-Przyrodnicze‎ > ‎Fizyka‎ > ‎

Klasa 2 fizyka

Praca moc energia - lista zadań


Zadanie 1. Chłopiec działając poziomą siłą o wartości 300 niutonów przesunął skrzynię na odległość 6 metrów. Jaką wykonał przy tym pracę?

Zadanie 2. Pewien chłopiec podnosząc kamień wykonał pracę 200 dżuli w czasie 0,5 sekundy. Jaką rozwinął moc?

Zadanie 3. Piłka spada z pewnej wysokości. Jak zmienia się przy tym jej energia:
a) kinetyczna
b) potencjalna ciężkości

Zadanie 4. Podaj przykład dowolnego urządzenia przetwarzającego energię. Opisz jakie przemiany energii zachodzą w tym urządzeniu.

Zadanie 5. Żarówka o mocy 100 watów ciągu 1 sekundy pobiera 100 dżuli energii a oddaje (w postaci światła) 4 dżule energii. Co dzieje się z pozostałą energią?

Zadanie 6. W jakich jednostkach mierzymy następujące wielkości fizyczne:
a) energia     b) praca        c) moc         d) siła

Zadanie 7.  Jaką moc rozwija człowiek który podnosi plecak o masie 10 kg z prędkością 1 metr na sekundę? (podniesie plecak na wysokość 2 metrów w ciągu 2 sekund)

Zadanie 8.  Ile kilowatogodzin energii elektrycznej pobierze pralka o mocy 3 kilowaty przy praniu na programie trwającym 2 godziny? Ile kosztuje ta energia jeśli koszt 1 kilowatogodziny to 0,30 zł

Zadanie 9.  Jaka jest masa kamienia który Ziemia przyciąga siłą grawitacji 20 niutonów? 

Zadanie 10. Jaką minimalną siłą trzeba działać na kamień o ciężarze 20 niutonów by podnieść go do góry? 

Zadanie 11.  Podaj dwa sposoby pozwalające zaoszczędzić energię elektryczną podczas korzystania z pralki automatycznej.

Zadanie 12.  
a) Jakie ciała mają energię potencjalną ciężkości?
b) Podaj przykład ciała, które ma energię potencjalną ciężkości. (1p)

Zadanie 13.   Co musi zrobić kierowca samochodu aby zwiększyć jego energię kinetyczną?

Zadanie 14.  Jeśli z drzewa spadnie jabłko, to po uderzeniu w ziemię nie ma energii mechanicznej. Co stało się z tą energią?

Zadanie 15. Kamień spadł z wysokości 3 metry. Na samej górze miał energię potencjalną ciężkości 200 dżuli. Ile wynosiła jego
a) 
energia kinetyczna, 
b)
 potencjalna ciężkości 
c)
 energia mechaniczna 
na wysokości 1,5 metra (w trakcie spadania)

Zadanie 16. Jaka jest sprawność żarówki, która w ciągu 2 sekund pobiera 200 dżuli energii elektrycznej z czego na światło zamienia 10 dżuli?  Ile energii ulega rozproszeniu w ciągu 1 sekundy pracy żarówki? 
Sprawność = energia wykorzystana/energia pobrana

Zadanie 17. Ile kilowatogodzin energii elektrycznej pobierze kuchenka elektryczna o mocy 2000 watów w ciągu 0,5 godziny pracy? 

Zadanie 18. Jedna kilowatogodzina kosztuje 0,4zł. Ile w przybliżeniu kilowatogodzin energii elektrycznej miesięcznie zużywa rodzina która płaci za prąd 200zł? 

Zadanie 19. Masa piłki lekarskiej wynosi 3 kilogramy. Jasiu rzucił tę piłkę do kolegi tak, że na wysokości 2 metry piłka miała prędkość 6 metrów na sekundę. Jaka była w tym momencie:
a) energia kinetyczna piłki? 
b) energia potencjalna ciężkości piłki?
c) energia mechaniczna piłki? (1p)

Comments