Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej
Zgodnie z aktualnym prawem z dniem 1 IX 2017 r. ZSP Prusy staje się ośmioletnią szkołą podstawową w której będą funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum aż do ich wygaszenia.

Nabór do oddziału przedszkolnego

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Do naszego oddziału przedszkolnego przyjmujemy również dzieci pięcioletnie.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (o ile w roku poprzedzającym chodziło do przedszkola lub oddziału przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej)

Inne uwagi
 1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyjmowane jest w wyniku rekrutacji (mamy miejsce dla każdego dziecka) 
 2. Dziecko z obwodu szkoły jest przyjmowane do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.
 3. Dziecko spoza obwodu szkoły przyjmowane jest do klasy pierwszej w wyniku rekrutacji (mamy miejsce dla każdego dziecka)

Obwód Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach stanowią miejscowości:

Białobrzezie, Brochocinek, Czerwieniec, Edwardów, Gołostowice, Górka Sobocka, Grzegorzów, Janowiczki, Jezierzyce Małe, Karczyn, Komorowice, Kondratowice, Księginice Wielkie, Lipowa, Maleszów, Podgaj, Prusy, Rakowice, Sadowice, Skała, Stachów, Zarzyca

(w skrócie cała gmina oprócz Wójcina, Błotnicy, Strachowa, Żelowic i Kowalskich)

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej


Nasza szkoła jest nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona.  Mamy między innymi:

 • 2 sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne
 • 2 pracownie komputerowe i centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • 3 mobilne pracownie notebookowe
 • Pracownią przyrodniczą
 • Niemal wszystkie klasy są wyposażone w tablice interaktywne
 • Dziennik elektroniczny umożliwia rodzicom bieżące śledzenie postępów  w nauce i komunikację z nauczycielami
 • Gimnazjaliści i uczniowie klas szóstych korzystają z dodatkowych materiałów edukacyjnych zamieszczanych przez nauczycieli na platformie Fronter
Szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa szkolnego oraz logopedę.

Nasza szkoła dysponuje trzema budynkami:

 • W Księginicach Wielkich – budynek oddziałów przedszkolnych
 • W Księginicach Wielkich – budynek oddziałów 1-3 SP
 • W Prusach – budynek oddziałów IV-VI SP oraz 1-3 Gimnazjum

 Budynek naszej szkoły w Księginicach Wielkich jest bardzo dobrym  wyborem dla dzieci młodszych ponieważ

 • Uczą się tutaj wyłącznie dzieci młodsze a szkoła jest usytuowana na dużej działce, wśród drzew, daleko od ulicy.
 • Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, sali zabaw, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy szkolnejpełnowymiarowej sali gimnastycznej
 • Dzieci są objęte skuteczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Realizowaliśmy różnorodne programy, które pozwoliły nam na wzbogacenie bazy szkoły. 

 • SMOK -Szkoła Myśląca o Każdym
 • Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji („Pracownia przyrodnicza”, „Dolnośląska eSzkoła”)
 • Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”

 Dowożenie realizujemy dwoma pojazdami własnymi i jednym przewoźnika zewnętrznego (rozkłady jazdy znajdują się na stronie internetowej szkoły)

 Więcej informacji o szkole znajdziecie Państwo na:

http://www.zspprusy.edu.pl 

http://www.facebook.com/zspprusy/  

http://www.youtube.com/user/pgprusy

Kontakt: sekretariat 71 3930469     pgprusy@gmail.com

 

z wyrazami szacunku dyrektor ZSP Prusy Jacek Matusiewicz 


Ċ
ZSP Prusy,
30 mar 2017, 11:20
Ċ
fotkizspprusy wspolne,
11 kwi 2017, 23:25
Ċ
fotkizspprusy wspolne,
11 kwi 2017, 23:25
Ċ
ZSP Prusy,
30 mar 2017, 11:40
Ċ
ZSP Prusy,
30 mar 2017, 11:20
Ċ
fotkizspprusy wspolne,
11 kwi 2017, 23:25
Ċ
ZSP Prusy,
30 mar 2017, 11:41
Comments